Българските власти успяха да организират адекватно изборния процес, но въпреки това съществуват някои дефицити, които трябва да бъдат отстранени – сочи доклад на мисия от международни наблюдатели на изборите у..

Безплатно предизборно интервю по "Хоризонт" - 04.09.2022
Платено предизборно интервю по Радио Пловдив - 07.09.2022
Безплатен предизборен диспут по програма "Хоризонт" - 07.09.2022
Безплатно предизборно интервю по Радио София - 06.09.2022
Безплатен предизборен диспут по Радио Кърджали - 08.09.2022
Безплатно предизборно интервю по Радио София - 08.09.2022 - част 1
Безплатно предизборно интервю по Радио София - 08.09.2022 - част 2
Безплатно предизборно интервю по Радио София - 09.09.2022 - част 1
Безплатно предизборно интервю по Радио София - 09.09.2022 - част 2
Платено предизборно интервю по "Хоризонт" - 10.09.2022
Безплатно предизборно интервю по "Хоризонт"- 12.09.2022
Безплатно предизборно интервю по Радио София - 13.09.2022
Платено предизборно интервю по Радио Пловдив - 14.09.2022
Безплатен предизборен диспут по "Хоризонт" - 14.09.2022
Безплатно предизборно интервю по Радио София - 15.09.2022
Безплатен предизборен диспут по "Хоризонт" - 16.09.2022 - част 1
Безплатен предизборен диспут по "Хоризонт" - 16.09.2022 - част 2
Платен предизборен диспут по "Хоризонт" - 17.09.2022
Безплатно предизборно интервю с Волен Сидеров - 18.09.2022
Безплатно предизборно интервю с проф. Александър Томов - 18.09.2022
Безплатно предизборно интервю с Корнелия Нинова - 18.09.2022
Безплатен предизборен диспут по програма "Христо Ботев" - част 1
Безплатен предизборен диспут по програма "Христо Ботев" - част 2
Безплатен предизборен диспут по програма "Хоризонт", 21.09.2022 - част 1
Безплатен предизборен диспут по програма "Хоризонт", 21.09.2022 - част 2
Безплатен предизборен диспут по програма "Хоризонт", 21.09.2022 - част 3
Безплатен предизборен диспут по Радио Пловдив, 21.09.2022
Безплатно предизборно интервю с Бонка Василева - 22.09.2022
Безплатен предизборен диспут по програма "Христо Ботев", 23.09.2022 - част 1
Безплатен предизборен диспут по програма "Христо Ботев", 23.09.2022 - част 2
Безплатен предизборен диспут по програма "Христо Ботев", 23.09.2022 - част 3
Платен предизборен диспут по програма "Хоризонт" - 24.09.2022
Безплатно предизборно интервю с Кирил Петков - 25.09.2022
Безплатно предизборно интервю с Мая Манолова - 25.09.2022
Безплатно предизборно интервю с Георги Неделчев - 25.09.2022
Безплатно предизборно интервю с Костадин Костадинов - 25.09.2022
Безплатно предизборно интервю със Светозар Съев - 25.09.2022
Безплатен предизборен диспут - Програма Христо Ботев - 26.09.2022 - част 1
Безплатен предизборен диспут - Програма Христо Ботев - 26.09.2022 - част 2
Безплатно предизборно интервю по програма "Хоризонт" - 27 септември 2022 - Боян Расате
Безплатно предизборно интервю по програма "Хоризонт" - 27 септември 2022 - Мария Колева
Платено предизборно интервю по Радио Пловдив - 28 септември 2022
Безплатен предизборен диспут по програма "Хоризонт" - 28 септември 2022 - част 1
Безплатен предизборен диспут по програма "Хоризонт" - 28 септември 2022 - част 2
Безплатен предизборен диспут по програма "Хоризонт" - 28.09.2022 - част 3
Безплатен предизборен диспут по програма "Хоризонт" - 28.09.2022 - част 4
Безплатно предизборно интервю по програма "Хоризонт", 28.09.2022 - Костадин Костадинов
Безплатно предизборно интервю по програма "Хоризонт" - 29.09 - Даниел Лорер
Безплатно предизборно интервю по програма "Хоризонт" - 29.09 - Пламен Данаилов
Безплатен предизборен диспут по Радио София - 29.09.2022 - част 1
Безплатен предизборен диспут по Радио София - 29.09.2022 - част 2
Безплатно предизборно интервю по "Хоризонт" - 30.09 - Димитър Митев
Безплатно предизборно интервю по "Хоризонт" - 30.09 - Александър Сиди