Договори

във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет

Посредник*

Предмет на договора

Срок на договора

Медия

Медиен пакет

(Вида на пакета според т. 1, 2 или 3)

Обща стойност

(в лева без ДДС)

ПП ДПС
Не Предизборни хроники  02.-16.09.22
 БНР - Хоризонт НЕ 6000 лв.
ПП Изправи се, България Не  Интервюта, диспути   08.-24.09.22 БНР - Хоризонт
 НЕ 6990 лв.
КП Български възход Не Агитационни клипове, диспути, репортажи 12-30.09.22БНР - Хоризонт Да, т.24990 лв.
ПП Правото Не Диспути 13-24.09.22 БНР - Хоризонт Да, т.21440 лв.
ПП ДПС Не Предизборни хроники
 
16-30.09.22 БНР - Хоризонт  Не 2800 лв. 
ПП ВъзражданеНе Агитационни клипове 19 – 30.09.22 БНР - Хоризонт Не10 650 лв.
ПП ВъзражданеНе  Интервю 19 - 30.09.22 БНР - ХоризонтНе600 лв.
ПП Изправи се, България Не
 
Агитационни клипове  26 - 30.09.22 БНР- ХоризонтНе3800 лв.

ПП ДПС Не  Предизборни хроники   23 - 30.09.22  БНР - ХоризонтНе2000 лв.
КП Продължаваме промянатаНе Агитационни клипове  27 - 30.09.22 БНР - Хоризонт Не 5800 лв. 
ПП Атака
НеАгитацонни клипове 28 - 30.09.22БНР - ХоризонтДа, т.21450 лв.