Podcast en español

author: Darina Grigorova

Java e Madhe kujton kuptimin e jetës së përjetshme në Zot

Menjëherë pas festës së madhe të krishterë të së Dielës së Dafinave, e cila përkujton pritjen e gëzueshme të Jezu Krishtit në Jerusalem, fillojnë ditët më të vështira të Kreshmës së Madhe. Kjo është java në të cilën ne kujtojmë ditët e fundit..

10.04.23 05:00 |

Lazarus Saturday opens our spiritual eyes to the invisible miracle of God's love

Eight days before Easter Sunday, the Christian Church commemorates the day the Savior raised Lazarus from Bethany. The Son of God was a frequent visitor to Lazarus' home, and when the latter became seriously ill, his sisters Martha and Mary sent word..

08.04.23 13:06 |

Ephemeride : Saint Lazare...

8 jours avant la Résurrection du Christ, l’Église orthodoxe bulgare célèbre la Saint Lazare. Lève-toi et marche, Lazare! C ’est par ces mots que le Christ s’adresse à Saint Lazare avant de le ressusciter. Selon la Bible, c‘est ce..

08.04.23 11:36 |

Lazarovden, Tanrı sevgisinin gözle görülmeyen mucizeleri için herkesin gönlünü açıyor

En büyük Hıristiyan bayramından sekiz gün önceki Cumartesi Ortodoks Kilisesi Kurtarıcı’nın Vitanyalı Lazar’ın dirilişini sağladığı günü kaydediyor.  Tanrı’nın oğlu, bundan önce sık sık onun misafiri olurmuş. Lazar hastalanınca kızkardeşleri Marta ve..

08.04.23 05:15 |

Dita e Llazarit na hap sytë shpirtëror ndaj mrekullisë së padukshme të dashurisë së Zotit

Të shtunën, tetë ditë përpara festës së madhe të krishterë të Ngjalljes së Krishtit, Kisha përkujton ditën kur Shpëtimtari ringjalli Llazarin nga qyteti i Vipës. Biri i Perëndisë e vizitonte shpesh shtëpinë e tij dhe kur Llazari u sëmur rëndë,..

08.04.23 05:10 |

Bullgarët duan veprime dhe mendim konstruktiv për të ardhmen

“Sekreti i ndryshimit është të përqendroni të gjithë energjinë tuaj jo në luftimin e së vjetrës, por në ndërtimin e së resë”, ka thënë Sokrati. Edhe në Bullgari ne duam ndryshim, por nuk ndalemi së luftuari me fantazmat e së kaluarës. Vitin e..

04.04.23 13:43 |

What Bulgarians want is action and a constructive thought for the future

“The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but on building the new,” according to Socrates. People in Bulgaria want change too though they seem more turned towards the ghosts of the past. There has been a string of..

03.04.23 13:53 |

Les Bulgares veulent des actions concrètes et une vision constructive de l’avenir…

"Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se battre contre l'ancien". Cet adage de Socrate illustre parfaitement le sentiment des Bulgares au lendemain des nouvelles élections législatives..

03.04.23 13:25 |

Los búlgaros reclaman acciones y pensamiento constructivo para el futuro

“El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo”, decía Sócrates. En Bulgaria deseamos que se opere un cambio, pero no dejamos de luchar contra los fantasmas de lo..

03.04.23 13:07 |

The feast of the Annunciation goes hand in hand with charity

The bright Christian holiday of the Annunciation, which we celebrate every year on March 25, is among the favorite spring holidays for the entire Christian world. Through the Virgin Mary, chosen as the purest among the virgins, motherhood..

25.03.23 10:50 |