Трудностите при гласуването на хората с увреждания на евроизборите

Агенцията за човешките права на ЕС препупреди в последния си анализ ден преди изборите, че милиони хора с увреждания в ЕС ще срещнат трудности с гласуването за европейски парламент заради законови, административни и физически бариери…

400 милиона граждани в ЕС избраха депутатите, които ще ги представляват  през следващите 5 години в Европейския парламент. Питаме - достъпен ли беше изборния процес за хора с увреждания в Европейския съюз ?На телефона е Невена Пенева - огдела Равенство и граждански права на Европейската  Агенцията за основните човешки права, базирана във Виена. Търсим я защото тази Агенция направи анализ на изборния процес през призма на човешките права. Достъпът до упражняването на правото на избор на политическо представителство.

Как стои проблемът за участието на хората с увреждания в изборния процес?

Какъв приблизителен брой хора засяга тази тема?

Кои са индикаторите по които FRA прави своите изводи?

Какво трябва да се има предвид и да се подобрява в бъдеще?

Къде стои България?

За първи път в социалните мрежи видяхме колко хора реагираха по тема, която досега минаваше незабелязано.  “Първите ми впечатления от изборния ден: В 7-мо училище беше доста оживено. В урната имаше около двайсетина бюлетини. Съпроводих една възрастна госпожа, която се беше отказала да гласува заради стълбите. ... Мира Лазарова”  ФБ. И още един цитат: “Впрочем възмутена съм от достъпа на урните. Възрастните хора едвам лазят до 3-тия етаж на училището!” Леа Вайсова. Познавам и Мира и Леа. Млади жени, без проблем с достъпа до високи етажи…За първи път обаче в полезрението ни влиза и става физически видима темата за достъпа. Иначе си говорим за недостъпната среда, за европейските средства дадени за рампи, наклони или механизми, но винаги това е в отчета на дейноста на държавните институции или неправителственити организации получили финансиране за тази дейност.  Днес анализът на Европейската агенция по човешките прав, базирана във виена, ни дава шанс през нейния анализ да погледнем към цялостната картина.


Още европейски теми:

www.euranetplus-inside.eu