Политиките на ЕС към съседите от Изток и от ЮгРегионалната комуникационна програма на ЕС включва два компонента - страните от Изток и от Юг на ЕС, които се явяват съседни държави.

Географският й обхват се простира върху 17 държави, като една часто от тях са в европейския юг, а друга - на изток от границит на ЕС от Алжир, през Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко,Сирия, Тунис, Молдова, чак до Армения, Руската федерация, Армения, Грузия и Беларус. Разбира се в този ред са и Украйна, Израел и Газа...
 
 Според него Европейският съюз е от тези междудържавни институции, които в най-висока степен осъзнават колко е важно да познават добре съседите си. Става дума едновременно за  познание /натрупване на бази данни в "барометъра" +  анализи/  и за комуникация със съседните държави на ниво ЕС, а не само на билетерално ниво.

В рамките на програмата се извършват проучвания на общественото мнение в съседните на ЕС държави, които отчитат отношението на гражданите там към ЕС. Тези проучвания обаче доставят и информация за политиците, които взимат решения в ЕС.
Проучванията, които се правят в рамките на “EU Neighborhood Barometer” помагат за разбирането на процесите и  се взимат под внимание, когато се изработват общите политики на европейско ниво и особено, когато се обсъждат и средствата, които ЕС/ЕК отделят за хуманитарна помощ и развитие.

Образът на ЕС е стабилен и позитивен сред съседите му - обобщи Христо Христов, който е програмен мениджър Външни отношения в Директората за развитие и сътрудничество на ЕК, Брюксел.

В европейския съседен "Юг" има повече държави отколкото в съседния "Изток". Югът се оказа "горещо място" с Арабската пролет и процесите в Близкия Изток, а "Изтокът" с драмата в Украйна. Но и в двете полета виждаме динамични и драматични процеси и войни в момента /Украйна и Газа/.  

От май 2011, ЕК спря да сътрудничи със Сирийското правителство заради кризата там, защото когато се водят бойни действия програмите за демократизация и барометрите на обществените настроения стават трудно изпълними, казва Христо Христов.

Един от ключивите резултати на проучванията може да бъде обобщен така - на Юг и на Изток Ес продължава да бъде положително възприеман.
Над 60 процента е одобрението на ЕС в държавите които граничат с него от Изток и от Юг. За сравнение одобрението на ЕС в рамките на неговите собствени граници спорез Евробарометъра е по-нисък, около 30 процента одобрение. Например в  Армения одобрението на ЕС е близо 70 процента, а тези високи нива са интересен и важен показател. ЕС има потенциал да превърне това положително отношение от съседните държави в база за добро сътрудничество.

Ключово също така е да осъзнаем, че в лицето на ЕС имаме институция, за която важи философията "Аз да съм добре, но И на Вуте - също да му е добре". Това е важно за Европа и се потвърждама от прочуванията, които сочат че за европейците е важно и отделянето на помощи за развитие на  страни и общности извън гръниците на ЕС.

Девет от десет европейци , тоест близо 90 процента от европейците считат, че помощта за държавите около Европейския съюз е изключително важна

Целият материал на Ирина Недева може да чуете в звуковия файл