Инфраструктурната политика и мерките срещу безработицата в Европа – сред важните приоритети на ЕС

Транспортът е от жизнено значение за европейската икономика. С новата инфраструктурна политика на ЕС ще бъде създадена мощна европейска транспортна мрежа между 28 държави членки, която ще образува транспортния гръбнак на европейския единен пазар. Нейното изграждане ще бъде продължено, като се създадат 9 главни транспортни коридора, обясни евродепутатът Томислав Дончев. Като цяло, благодарение на новата транспортна мрежа ще се пътува: по-безопасно при по-малко задръствания, по-безпроблемно и по-бързо. Целта е да се гарантира, че до 2050 г. времето за пътуване на преобладаващата част от европейските граждани и служителите в предприятия до тази широкообхватна мрежа постепенно ще бъде намалено на не повече от 30 минути. С новата политика на ЕС в областта на транспортната инфраструктура финансирането от ЕС за транспорт се увеличава три пъти до 26 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. Връзките по направлението изток — запад са централен приоритет в новата инфраструктурна политика на ЕС. Основният принцип е всяка държава да има достъп до основната европейска транспортна мрежа, която позволява свободното движение на хора и стоки. Средствата от ЕС за изграждане на транспортна инфраструктура ще се предоставят предимно на държави членки. Кандидатите могат да представят предложения до 26 февруари 2015 г. Проектите ще се подбират чрез конкурс.

За периода 2007 - 2013 година Европейският съюз е предоставил повече от 400 млн. за десетки хиляди уволнени работници вследствие на глобализацията. Европейският Парламент одобри нов пакет в подкрепа на работници от четири страни, обясни Бойко Благоев - експерт "Връзки с обществеността" в Информационното бюро на Европейския парламент в България. През май 2014 г. броят на безработните млади хора в ЕС е бил около 5,2 млн. души. В търсене на отговор на проблема с младежката безработица Европейският съюз даде начало на две програми за подкрепа на младите. „Гаранция за младежта“, която има за цел гарантира, че хората на възраст до 25 години ще получат конкретно предложение за работа, продължаване на обучението или стаж в рамките на 4 месеца след официалното завършване на обучението. „Инициатива за младежка заетост“ е насочена към регионите с младежка безработица над 25%. Амбициозната младежка програма „Еразъм плюс“, също допринася в борбата с младежката безработица. От нея ще могат да се възползват над 4 000 000 младежи от целия Европейски съюз.

Предаването можете да чуете в звуковия файл.