Ръст на стокообмена, но отлив на германски инвестиции през 2015 г., отчита ГБИТК

Германия е най- важният чуждестранен пазар за българска продукция. През последните години търговският обмен между двете страни бележи рекорд след рекорд като през 2014 е бил 5,9 милиарда евро. Според главния управител на Германо – българската индустриално – търговска камара д-р Митко Василев 2015 ще отбележи и нов рекорд.

Въпреки растящия стокообмен през последните  години нивото на германските преки инвестиции у нас се понижава. Според д-р Василев обаче е рано да правим заключения за трайна тенденция. Той цитира и сравнителни данни от направеното допитване за бизнес средата сред членовете на 16-те  германски външнотърговски камари в Централна и Източна Европа.

По качество на професионалното и академичното образование България се нарежда на последните позиции в сравнение с Централна и Източна Европа. По наличност на специализирана работна ръка – на предпоследно място. Въвеждане в България на елементи от наложилата се в Германия система за дуално професионално обучение и съобразяване с необходимостта на бизнеса от обучение на специалисти в конкретни области са някои от начините за справяне с проблемите, каза Василев.

Страната ни е в остра конкуренция с държавите от Централна Европа и за да бъде разпознаваема се нуждае от реклама, смята главният управител на ГБИТК.