Асим Адемов: С над 50 млн.евро ще бъдат подпомогнати българските земеделски производители, заради COVID-19

евранет плюс Асим Адемов

Пандемията от коронавирус засегна редица сфери от обществения живот и нанесе сериозни щети на икономиката, земеделието, културата и др. Конкретно в сферата на земеделието ЕС предприе някои мерки, които ще бъдат от полза за земеделските производители.

Това е идея на нашето Министерство на земеделието и храните и най-вече на министър Десислава Танева. Идеята е да се подпомогнат земеделските производители, като се използват неизразходваните средства от Програмата за развитие на селските райони. Аз бях сред инициаторите на едно писмо, което срещна сериозна подкрепа от моите колеги от Европейския парламент. С това писмо настояхме пред еврокомисаря по земеделието да предложат такава мярка и ЕК предложи този временен регламент. Първоначалното предложение беше помощта да е 1% от неизразходваните средства, но тук се разминахме ние, членовете на комисията по земеделие в ЕП, тъй като настоявахме за 2%. В крайна сметка приетитият процент е 2, което означава, че за земеделските производители ще има повече средства“, каза евродепутатът Асим Адемов.

Идеята е тези средства да стигнат до малките и средни земеделски стопанства.

За България това ще са малко над 50 млн. евро. Това е временен регламент и помощта ще бъде еднократна. Очакванията са в края на юни този регламент да бъде утвърден, след което съответните министерства в страните членки ще изработят критериите. Доколкото имам информация, нашето Министерство вече разработва тези критерии, въз основа на които ще кандидатстват земеделските производители. Важно е да се каже, че тези критерии се разработват с участието на браншовите организации от сектора“, каза още Асим Адемов.

Последното предложение на Съвета на ЕС е срокът за изплащане на помощта да бъде удължен до юни 2021 година.