Поколението Z / Gen Z: Още веднъж за отношението към тялото

Автор: Оля Стоянова


Младите хора днес живеят все повече в дигиталния свят, където се сблъскват с перфектни изображения, често грубо манипулирани, нереални и затова още по-привлекателни.

За това има ли начин за успешно избягване на капаните на неудовлетвореността говорим с Анет Маринова, училищен психолог, и с млади хора от София. Включваме и мнението на Ругиле Буткевичуте, експерт по равенство между половете от Центъра за борба с трафика и експлоатацията на хора в Литва.