УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Милен Митев - генерален директор и председател на УС на Българското национално радио

Роден на 4 март 1984 година. Завършва специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Започва работа в БНР през 2009 година като юрисконсулт.

Притежава опит в областта на закрилата на авторски и сродни права, обществените поръчки, медийното, трудовото и административното право, управлението на имущество и участието в европейски проекти и програми. 

От 2013 до 2019 година е член на Правния комитет на EBU – Европейския съюз за радио и телевизия.

В периода август 2018 година – юли 2019 година изпълнява длъжността директор на Дирекция „Правна и човешки ресурси“ на Българското национално радио. От септември 2019 до март 2020 година работи в Българската телеграфна агенция, първо, като главен юрисконсулт, а след това и като главен секретар.

От 1 април 2020 година е директор на Административна дирекция на БНР.

На 27 октомври 2021 г. Съветът за електронни медии/СЕМ/ избра Милен Митев за генерален директор на Българското национално радио.Снимка

Галя Тренчева - член на Управителния съвет

Има над 10 г. опит в областта на правото, юридическите науки и проектния мениджмънт. Детайлно познава механизмите на действие на държавните административни структури и функционирането на европейската и българската правни системи. Магистър по „Право“ от Университета за национално и световно стопанство

В периода 2017 – 2019 г. е работила като юрисконсулт в дирекция „Правна и човешки ресурси“ в Българското национално радио.


Снимка

Димитър Димитров - член на Управителния съвет

Има опит в областта на правото и юридическите науки като адвокатски сътрудник и младши адвокат във водеща кантора в столица.

До момента на избирането си за член на УС на БНР е практикуващ адвокат в областта на авторското право и сродните права, конкурентното право, семейното и наследствено право, гражданския процес, наказателното право и наказателния процес. Магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.


Снимка

Мария Маркова - член на Управителния съвет

Има над 25 години опит в областта на комуникациите и медиите. Работила е като радиоводещ, а в периода 1998 – 2001 г. е кореспондент на БНР в Търговище.

Ръководила е пресцентъра на Министерство на икономиката (2001 - 2003) и на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (2009 - 2011), била е медиен съветник на заместник-министъра на икономиката (2014 - 2016) и медиен консултант на Националното сдружение на общините в Република България и Центъра за развитие на човешките ресурси. Магистър по „Българска филология“ от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и по „Международни отношения“ от Варненския свободен университет.

Снимка

Стефан Ташев - член на Управителния съвет

Утвърден журналист, с над 25 години опит като кореспондент, съдебен и криминален репортер, завеждащ отдел и заместник-главен редактор във вестниците „Демокрация“, „24 часа“ и „Преса“. Създател и главен редактор на сайта breaking.bg.  Завършил е магистратура по „Българска филология“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.