Вярно ли е, че знак върху храните предупреждава за опасност от промяна на пола на мъжете?

Снимка: ЕПА/БГНЕС

В публикация, споделена хиляди пъти от потребители във Фейсбук, се твърди, че веществото Атразин, превръща младите мъже в жени. Само един от постовете е споделен над 1600 пъти и в него пише: „Не купувайте храните на които има логото на Rainforest Alliance. Атразин е хербицид и се използва усилено при отглеждането на какао и кафе. Точно по тая причина шоколадовите изделия са пълни с атразин“ (без редакторска намеса).

Авторът на публикацията твърди, че в една от големите вериги супермаркети у нас има изобилие от шоколади с логото с жабата, а консумирайки ги, Атразинът променя пола.

Публикацията се позовава на твърдение на учения от Калифорнийския университет д-р Тайрън Хейс, според когото "Атразинът променя сексуалната ориентация на жабата, когато химикалът е във водата". По негови "изчисления "се наблюдава спад в нивата на тестостерон с 1% всяка година от 80-те години насам". Той твърди, че веществото се пръска върху растения, храни и се намира дори в питейна вода.В поста е посочен и линк с твърденията му.

В други публикации са отбелязани банани, за които се твърди също, че съдържат Атразин, а логото с жаба "доказва" това.


Твърдение: Логото на НПО Rainforest Alliance указва в кои храни има
Атразин, който променя пола на младите мъже 

Какво представлява Атразинът?

Атразинът е селективен хербицид, който предотвратява развитието на широколистни плевели при отглеждането на царевица, соя, захарна тръстика, в голф игрища и жилищни тревни площи. Прилага се широко в селското стопанство поради високата толерантност на житните култури към неговото действие. Освен че е сред най-често използваните, той е и сред най-добре проучени и „противоречиви“ по отношение на употребата пестициди. Голяма част от „противоречията“ включват ефектите на Атразина върху дивата природа, особено върху земноводните. След дъжд и при снеготопене той попада в подпочвените води. Хербицидът се разгражда относително бавно, което е един от основните му недостатъци. Това зависи от температурата и от скоростта на микробното действие. По тази причина, попадайки във водата, част от хербицида би могъл да засегне водорасли, зоопланктон, земноводни, риби и други. Атразинът е един от най-широко използваните хербициди в селското стопанство в САЩ, Канада и Австралия. В САЩ е разрешен за употреба, но от 2022 г. се прилагат някои ограничения в начина на приложението му. Атразинът е забранен за употреба в ЕС през 2004 г. с решение на Европейската комисия поради липсата на данни за ефекта му върху човешкото здраве.

Кой е д-р Тайрън Хейс?

Справка показва, че ученият, който се цитира в публикацията д-р Тайрън Хейс е американски биолог и професор по интегративна биология в Калифорнийския университет, Бъркли. Изследванията му се фокусират върху ролята на стероидните хормони в развитието на земноводните. Той провежда както лабораторни, така и полеви проучвания в САЩ и Африка. Двете му основни области на интерес са метаморфозата и половата диференциация. Работата му върху половата диференциация включва именно различни видове жаби.

Обърнахме се към доц. Искрен Сергиев от Института по физиология на растенията и генетика към Българската академия на науките. В телефонен разговор той обясни, че според направени изследвания, Атразинът има канцерогенно действие. Той уточни, че някои земноводни наистина могат да сменят пола си. Доц. Сергиев каза, че при консумацията на храни, в които евентуално има остатъци от веществото, е възможно да доведат до токсикация, но не и до промяна на пола.

Потърсихме хидробиолога доц. д-р Елиза Узунова от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В имейл тя обясни, че твърдението, че жабите сменят своя пол под въздействие на пестицида Атразин, може да се счита за вярно. Мъжките жаби от вида Xenopus laevis (с който са проведени експериментите от проф. Хейс) показват поява на женски признаци, като освен това изследването установява нарушаване в размножителните способности на мъжките поради намаляване на количествата на тестостерона, намаляване на броя на сперматозоидите, теглото на тестисите и др. Доказан е същият ефект и върху риби, плъхове и мишки. Някои животни, сред които някои жаби, могат да променят пола си в хода на своето развитие, под влияние на фактори на средата и това може да се случи естествено в природата. 

Атразинът, приложен върху мъжки жаби, в концентрации дори под разрешените нормативно определено, предизвиква загуба на репродуктивните способности, което води и до поява на "женствени" белези и поведение. Ако обаче се третират с Атразин ларви на жаби („попови лъжички“), всички третирани индивиди са се развили в женски екземпляри.

Но за разлика от жаби и някои риби, определянето на пола при човека се случва след оплождането на яйцеклетката в резултат на комбинация от две полови хромозоми, всяка идваща от единия родител. Комбинацията от тези две полови хромозоми определя биологичния пол на ембриона – XX за женски пол или XY – за мъжки. Тази генетична информация не може да се променя, съответно и пола на човека под влияние нито на Атразин, нито на друг фактор на средата. Това прави невярна хипотезата, че пестицидът може да превърне мъж в жена. 

Съществуват проучвания върху хора с репродуктивни проблеми в Южна Америка и като вероятна причина за това се посочва Атразин, който може да се консумира чрез вода, мляко и месо на животни, поели този пестицид от околната среда. Но няма данни за смяна на пола или за феминизиране на мъже.

Какво е Rainforest Alliance и защо в публикацията е упоменато тяхното лого като марка, че в тези храни се съдържа Атразин?

Rainforest Alliance е основана през 1987 г. като организация с нестопанска цел. Целта е опазването на биоразнообразието и устойчивия поминък по света. Според информация от сайта на организацията към декември 2021 г., около 4 милиона фермери работят в сертифицирани от нея ферми. Към същия период е посочено, че над 6 милиона хектара земеделска земя е сертифицирана спрямо стандартите за устойчивост на Rainforest Alliance и UTZ. В над 175 държави могат да бъдат закупени продукти, които са сертифицирани с печат на Rainforest Alliance или етикет UTZ. Организацията е създадена в подкрепа на устойчивото и отговорно земеделие, опазване на дивата природа и биоразнообразието за бъдещите поколения.

Логото на компанията представлява именно жаба, като са обособени няколко вида идентификации.

Първото лого се използва в медийни публикации, учени и от сътрудници на организацията.


Второто лого удостоверява, че определено горско стопанство, предприятие или проект е сертифицирано и отговаря на критериите за проверка, разработени или поддържани от Rainforest Alliance.


Третото лого указва сертифицирани земеделски предприятия към Rainforest Alliance за устойчиво земеделие. Това са фирми с подписано писмено споразумение, че обработват или продават продукти от тези сертифицирани ферми или гори или предлагат туристически услуги. Логото е оказано на продукти и маркетингови материали, които са сертифицирани от Rainforest Alliance.


В публикацията се твърди, че именно жабата от логото на Rainforest Alliance показва, че в продуктите има Атразин, който може да промени пола на младите мъже.

Печатът на Rainforest Alliance Certified е поставен върху храни и напитки в супермаркети, влакове, самолети, хотели и ресторанти по целия свят и се отнася до съставките в земеделските продукти, които са сертифицирани по стандартите на организацията за устойчиво земеделие.

Заключение

Твърдението, че хербицидът Атразин променя пола на младите мъже е НЕВЯРНО. Този пестицид наистина предизвиква тежки поражения върху тестови обекти като земноводни и риби, като предизвиква стерилитет, в резултат на намаляване на количествата на тестостерона, намаляване на броя на сперматозоидите, както и теглото на тестисите. В изследваните мъжки животни се появяват женски признаци и смяна на пола, при приложение на Атразин върху ларвни стадии на жабите. При хората обаче Атразинът не може да смени пола, тъй като комбинацията от две полови хромозоми определя биологичния пол на ембриона и тази генетична информация не може да се променя. НЕВЯРНО е и че логото, изобразяващо жаба показва, че в дадените храни и напитки има наличие на Атразин или продуктите са отгледани на места, на които хербицидът се използва. Печатът доказва, че продуктът достига до потребителите чрез земеделци, които отговарят на екологични, социални и икономически критерии, изложени в стандарта на международната неправителствена организация Rainforest Alliance.


------------------

Екипът на БНР за проверка на факти поема ангажимент за проверка на твърдения, които могат да подведат слушатели и читатели по важни теми. Сигнали можете да изпращате на имейл reporter@bnr.bg Други материали от Екипа за проверка на факти на БНР може да прочетете на https://bnr.bg/factcheck

ВИЖТЕ ОЩЕ

Наистина ли хитинът в насекомите предизвиква рак?

В постове във Фейсбук и в публикации в информационни сайтове се публикуват списъци с храни, в които може да се добавят насекоми на прах, целящи дезинформация на хората и внушавайки опасност за здравето (виж тук , тук и тук ). Един от сайтовете цитира  като достоверен източник Официалният вестник на Европейския съюз /Official Journal of the..

публикувано на 27.03.23 в 06:00

Това е снимка от Франция, а не на протест в София в защита на Паметника на Съветската армия

Статия, която информира за протест на граждани в защита на паметника на Съветската армия в София, е публикувана в информационен сайт . Авторът твърди, че хората развяват червени знамена и държат плакати с надпис: "Оставете паметниците намира". Информационният материал е подкрепен от снимка, на който се виждат хиляди хора, които са излезли на..

публикувано на 22.03.23 в 06:00

Отпадат ли произведения на български автори от учебната програма?

Според споделян стотици пъти пост във Фейсбук от учебната програма на учениците в V и VI клас отпадат класически български произведения, сред които "Родната реч" на Иван Вазов, "Даваш ли, даваш, Балканджи Йово", "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и други. Публикацията в социалната мрежа (виж скрийншота по-долу) внушава, че..

публикувано на 20.03.23 в 06:00

Не е вярно, че Българската армия се е обявила против приемането на еврото

В публикация , споделена в социалните мрежи се твърди, че Българската армия се е обявила против приемането на еврото у нас. В текста се казва още, че "полк 897 ще се бори срещу това". ТВЪРДЕНИЕ:  Полк 897 на Българската армия се обявява против приемането на еврото у  нас Екипът за проверка на факти потърси отговор от..

публикувано на 17.03.23 в 06:00
Протест в подкрепа на руския опозиционер Алексей Навални в Москва, 23 януари 2021 г.

Старо видео подвежда, че в Русия има масови протести срещу Путин

Публикация във Фейсбук погрешно осведомява, че в преди месец в Русия е започнала "революция" срещу президента Владимир Путин. Споделеният над 300 пъти пост в групата "Руската империя - главен враг на България"  датира от 8 февруари т.г. и включва  видеоклип от протести в руския Далечен изток, на който множество демонстранти във..

публикувано на 15.03.23 в 06:00

Наистина ли ЕК иска да забрани розовото масло или да го обяви за токсично?

Преди дни стана ясно, че българските евродепутати ще настояват розовото масло да се разглежда не като смес от химикали, а като едно вещество, което се използва от хилядолетия. Очаква се регламентът да бъде разгледан в Европейския парламент през май. Това не е първият опит за приравняване на етеричните масла към химическите продукти. Още..

публикувано на 13.03.23 в 06:00

Ще плаща ли България чужди дългове, ако влезе в еврозоната?

В пост, копиран и споделян стотици пъти в социалната мрежа Фейсбук от януари досега, се изброяват причини, според които България не трябва да приеме еврото. Същият текст е публикуван и на сайтовете "Вестник утро" , The Sofia Times , Bulgarian Newspaper, списание "Зора" . Като първа причина е посочено, че ако влезе в еврозоната, страната ни..

публикувано на 11.03.23 в 06:00

Вярно ли е, че се пращат призовки за мобилизация в Българската армия?

В пост със снимка във Фейсбук, получил стотици коментари и споделяния, пише, че "започва подготовката на пушечно месо", внушавайки извършване мобилизация за Българската армия и евентуалното използване на мобилизираните за чужди интереси (с поред Фразеологичния речник на българския език "пушечно месо" означава "неосъзната войнишка маса, която бива..

публикувано на 09.03.23 в 06:00

Наистина ли видео показва, че в Китай произвеждат изкуствени яйца за консумация?

В публикации в социалните мрежи се твърди и показва производството на изкуствени яйца в Китай, които след това се изнасят за консумация в други страни. Видеото е споделяно от много потребители във Facebook, среща се и в TikTok. В него се вижда как хора запълват яйцевидната структура с бял материал, наподобяващ белтък, и жълт, наподобяващ жълтък, и след..

публикувано на 07.03.23 в 06:00

Иван Вазов не е автор на стихотворението “Аз мога“

През последните няколко години мотивиращо стихотворение, за което се твърди, че е написано от Иван Вазов, е публикувано и споделено хиляди пъти от потребители в социалните мрежи и в различни сайтове. Творбата е озаглавена „Аз мога“. Стихотворението се публикува периодично, а само един от първите постове през 2015 г. има над 3400 споделяния...

публикувано на 04.03.23 в 06:00