Дъщерното дружество на Трейс Груп Холд АД е подписало договори на стойност 600 хил. лева

Трейс ПЗП Ниш АД - дъщерното дружество на Трейс Груп Холд АД е подписало договор за строителство на стойност 600 хил. лв., съобщават от дружеството майка, чрез сайта БФБ - София. Трейс ПЗП Ниш АД поддържа около 1300 км пътна мрежа в Сърбия и..

публикувано на 28.09.16 в 14:33

„Петрол“ АД възнамерява да задейства процедура по обратен сплит

Управителният съвет на „Петрол“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.11.2016 г. Акционерите на Петрол АД ще гласуват за увеличаване на номиналната стойност на емитираните акции от 1 лв. на 4 лв., което да..

публикувано на 28.09.16 в 14:22

С края на отпускарския сезон се раздвижи и родният капиталов пазар

С края на отпускарския сезон се раздвижи и родният капиталов пазар. Вече повече от седмица индексът на сините чипове SOFIX поддържа плавно и сигурно темпо на растеж, като тази сутрин добавя нови 2,51% към пазарната са капитализация и по този начин..

публикувано на 28.09.16 в 11:53
Франкфурт борса

Нов положителен резултат за водещия индекс SOFIX

След положителния старт даден от капиталовите пазари на стария континент сесията завърши изцяло на отрицателна територия, а пониженията при основните показатели бяха в рамките на 1%, водени от отстъпленията при книжата от банковия и петролния..

публикувано на 27.09.16 в 17:33

Специализирани Логистични Системи АД е намалило дяловото си участие в СЛС Имоти АДСИЦ

В резултат на осъществени сделки, с дата на регистрация в Централен депозитар на 16 и 19 септември 2016 г., Специализирани Логистични Системи АД е намалило дяловото си участие в капитала на СЛС Имоти АДСИЦ до 33,43 %. В резултат на..

публикувано на 27.09.16 в 16:42

"Софарма" АД продължава обратното изкупуване

"Софарма" АД информира, че от 15 септември до и включително 26 септември 2016 дружеството изкупи обратно 27 669 собствени акции представляващи 0,02% от капитала на дружеството, на обща стойност 77 250.62лева на "БФБ – София" АД, при средна цена  2,79..

публикувано на 27.09.16 в 16:15