Размер на шрифта
Българско национално радио © 2023 Всички права са запазени

Юристи не одобряват предложените промени в Конституцията

Проф.Славова: Когато една конституция се променя, когато политиците решат, това е лош знак за правото

 Научно-практическата кръгла маса се проведе в Бургаския свободен университет от Института за държавата и правото при Българската академия на науките и Центъра по юридически науки на висшето училище. Темата бе  „Теоретични възможности и практически измерения на измененията в Конституцията“. На форума присъстваха прокурор Даниела Ангелова – зам.- председател  на Асоциацията на прокурорите в България,  прокурор Йовита Григорова  - зам. апелативен прокурор в гр. Бургас, Васил Петков – председател на Окръжен съд Ямбол, Анатоли Бобоков – зам. председател на Районен съд Бургас,  проф. д-р Мария Славова, професори,  доценти и главни асистенти  от  Института  за държавата и правото при БАН, Бургаския свободен университет, Русенския университет „А. Кънчев“, Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и др.


За БНР Бургас проф. Мария Славова, университетски преподавател, специалист по административно право и автор на десетки публикации обясни:

"Промените са възможни, въпросът е дали ще бъдат разумни и дали ще бъдат полезни.Ако те решат, мнозинството може да приеме всичко. Моята оценка е отрицателна. Правото е консервативно явление и социален регулатор, който се характеризира с това, че когато е добро, не се променя.Когато една конституция се използва за политически цели и се променя едва ли не, когато политиците решат, това е лош знак знак за правото.Ние не можем да останем безразлични."

ПОВЕЧЕ В ЗВУКОВИЯ ФАЙЛ:
 След дискусии по различни аспекти на темата, юристите на форума се обединиха около 13 предложения, публикуваме ги без редакторска намеса:

 1. 1. Приветстваме текста на новото предложено изречение в допълнение на чл. 23 от Конституцията. Оценяваме загрижеността на Народното събрание за българските образование, наука, култура и културно-историческото наследство. В този смисъл препоръчваме да се предвидят и така необходимите правни механизми и инструменти за тяхното гарантиране.
 2. 2. Категорично отхвърляме предложението за промяна в чл. 65 ал. 1 от Конституцията. Измененията рефлектират върху разпоредбата на чл. 93, ал. 1 от върховния закон, съгласно която за президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната. Ако бъдат приети по този начин, те ще допускат президентът да може да бъде лице с двойно или множествено гражданство.
 3. 3. По отношение на направените предложения за реформа с новата разпоредба на 91б, намираме за недопустимо този въпрос да се урежда в основния закон и препоръчваме да се прецизира терминологичния апарат с оглед изясняване на понятията за независими регулаторни и контролни органи. Считаме, че тази уредба, съдържаща ненужна казуистика, следва да е предмет на специалното законодателство. Освен това намираме, че текстът ограничава правомощията на президента и по този начин нарушава баланса на държавните органи. Потенциалното приемане на текста ще наруши разпоредби на правото на ЕС и международни задължения на България. 
 4. 4. Единодушно се противопоставяме на измененията в чл. 99, ал. 5, относно служебния кабинет. Това проекто-предложение реципира частично начина на формиране на правителство от гръцката конституционна система. Но тя е различна от установената в Република България, респективно, правното положение, закрепено в чл. 37 от Конституцията на Гърция, е неприложимо за българския модел на управление поради разлики във формата на държавно устройство и държавно управление. Предложеният текст води до несъгласуваност на конституционните норми в българската Конституция.
 5.  Считаме, че действащата формулировка на чл. 126, ал. 1 и 2 от Конституцията е релевантна и следва да бъде запазена. Разпоредбата на чл. 127, т. 5 и 6 също не следва да бъде изменяна.
 6. Категорично сме против разделянето на Висшия съдебен съвет на два отделни органа и заличаването на неговия Пленум. Противопоставяме се и на нарушаването на баланса при формиране на членския състав в съдийската и прокурорската колегии. Предложеният текст на чл. 130в, ал. 2, който предоставя компетентност на Народното събрание да избира шестот десетте членове засилва политическото влияние върху Прокурорския съвет. Намираме за целесъобразно увеличаване на професионалната квота за сметка на избраните от Парламента членове. Като цяло отбелязваме, че предложението за състава на кадровия орган на съдебната власт не съответства на стандарта на Съвета на Европа, а именно лицата да бъдат излъчени от съответните съсловия. Отделно, този въпрос следва да бъде регламентиран в Закона за съдебната власт.
 7.  Относно предложението по чл. 130а, ал. 2, намираме за демократично Висшият съдебен съвет да бъде оправомощен сам да избира своя председател според принципа primus inter pares.
 8.  Отхвърляме предложенията за разширяване на правомощията на министъра на правосъдието като нецелесъобразни. В така предложения текст на чл. 131 те нарушават принципа за разделение на властите.
 9.  Обръщаме внимание, че предложената уредба относно правното положение на Инспектората на съдебната власт следва да бъде уредена в Закона за съдебната власт. Неговото нормативно детайлизиране не може да бъде предмет на върховния закон. Намираме сега действащите правила, регламентирани в Конституцията по този въпрос, за добри. 
 10.  Обръщаме внимание относно направеното предложение, относно чл. 147, ал. 1 от Конституцията, а именно въвеждането на квалифицирано мнозинство за избора на конституционни съдии. Припомняме, че и при сегашния ред съществуватнезаети места в състава на съда. Така предложената проектонорма, ако бъде приета, ще утежни прекомерно процедурата за избор на членове на Конституционния съд.
 11.  Отхвърляме така направените предложения за промени в разпоредбите на чл. 150 от върховния закон, но приветстваме принципно направените предложения в ал. 6 и 7. Препоръчваме прецизиране на текста на ал. 7 – да бъдат установени филтри за допустимост относно индивидуалната конституционната жалба. Би могло да се възприеме установеният правен режим в полското законодателство: предмет на конституционна жалба да бъде закон, който е послужил като основание за издаване на акт, който е засегнал права и свободи на жалбоподателя.
 12. Съгласно направеното предложение, свързано с промяна в мандатите на конституционно установени органи и длъжности, те трябва внимателно да се обмислят в контекста на мотивите на решение № 3 от 2003 г. по конституционно дело № 22/2002 г. на Конституционния съд. 
 13.  Намираме, че промените в Конституцията не трябва да се обвързват с неизпълними срокове.


По публикацията работи: Десислава Златева
Новините в развитие можете да следите и в нашата Facebook страница, както и в Twitter. Последвайте ни и в Instagram и YouTube за различния поглед на събитията от деня.

Галерия

ВИЖТЕ ОЩЕ

Доброволци с поредна кампания "Подари вечеря на пенсионер в нужда" в Айтос

Доброволците от инициативата „Бъди човек - Айтос “ провеждат за шеста година благотворителна кампания под надслов " Под ари вечеря на пенсионер в нужда".  Събират се хранителни продукти и средства за подпомагане на самотни възрастни хора  в Айтоско. „ Акции традиционно провеждаме за празниците Великден и Коледа, като..

публикувано на 10.12.23 в 17:00

"Св. Николай Чудотворец" - най-големият православен храм в Ямбол, се нуждае от ремонт

Най-големият православен храм в Ямбол - църквата  "Св. Николай Чудотворец", се нуждае от ремонт. Предстои да бъде обявена и дарителска кампания за набиране на средства.  Все още няма яснота каква сума ще е необходима за извършването на ремонтните дейности, тъй като в момента се подготвя техническият проект, уточни архиерейският наместник на..

публикувано на 10.12.23 в 16:19

Предстоят конкурси за избор на управители на 4 общински дружества в Бургас

Предстои провеждането на конкурси за избор на управители на четири общински дружества  в Бургас - това са „Чистота” ЕООД, „Бургасбус”, „Дезинфекционна станция ” и „Иновационни системи". Определени са минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността.  Сред тях са кандидатите да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да са..

публикувано на 10.12.23 в 14:00

Гората.бг дарява 13 300 дръвчета в Ямбол

Инициативата Гората.бг ще раздаде днес 13 300 плодни, медоносни и горски дръвчета в Ямбол. Акцията ще е пред спортна зала "Диана" от 13.30 мин., съобщават организаторите.  Ще бъдат подарявани 14 вида дръвчета - сливи, дюли, ябълки, череши, орехи, както и  липи, червен дъб, явор, люляци, медоносна акация и др. Всеки желаещ може да получи..

публикувано на 10.12.23 в 09:10

Продължава поскъпването на храните на едро

Продължава поскъпването на храните на едро и индексът на ДКСБТ се качи почти до нивата си от началото на годината, показват данните в седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро у нас, през седмицата..

публикувано на 10.12.23 в 08:50

Новият график за движение на влаковете на „БДЖ" влиза в сила от днес

Новият график за движение на влаковете на „БДЖ" влиза в сила от неделя. В повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение, осигурени са и удобни връзки между влаковете с възможности за пътуване между повече населени места, съобщават от дружеството.  През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в..

публикувано на 10.12.23 в 08:00

В Болярово запалиха светлините на коледната елха

Въпреки студеното време в петък около елхата в център на Болярово се събраха десетки жители на града и общината. К метът Христо Христов поздрави присъстващите с пожелание за здраве и благоденствие. И призова всички да бъдем по-добри и да не спираме да вярваме в чудеса. В празничния концерт се включиха коледарите към НЧ „Възраждане-1912“ –..

публикувано на 10.12.23 в 07:45