Идеи, интереси, бизнес

Some Details

27.06.2022 г., 10:00 – 11:00 ч., „Идеи, интереси, бизнес“ с Бойка Браткова

Възможна ли е добра бизнес среда между съседните балкански държави на фона на политическата криза в страната и международната икономическа стагнация? – коментар на университетския преподавател, д-р Илко Дренков. Какво значи дарителство? Готови..

публикувано на 27.06.22 в 08:00

20.06.2022 г., 10:00 – 11:00 ч., „Идеи, интереси, бизнес“ с Бойка Браткова

Българската образователна система и икономическите предизвикателства в 21-ви век – ще разговаряме с дългогодишния директор на благоевградското Шесто училище, Димитър Арабаджиев. Адекватно ли е обучението на подрастващите в премерен риск и..

публикувано на 20.06.22 в 08:00

13.06.2022 г., 10:00 – 11:00 ч., „Идеи, интереси, бизнес“ с Бойка Браткова

Икономическите предизвикателства, като възможност за развитие – по темата ще разговаряме с декана на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, проф. Преслав Димитров. Политическата картина чрез социално-икономическата характеристика ще..

публикувано на 13.06.22 в 08:00

06.06.2022 г., 10:00 – 11:00 ч., „Идеи, интереси, бизнес“ с Бойка Браткова

Макроикономиката и местните общности – какво значи бизнес климат ще попитаме благоевградския юрист и университетски преподавател, Кирил Илиев. Бъдещето на участъка през Кресненското дефиле ще коментираме с директора на Института за зелена..

публикувано на 06.06.22 в 08:00

30.05.2022 г., 10:00 – 11:00 ч., „Идеи, интереси, бизнес“ с Бойка Браткова

Подготовката на бъдещите стопански ръководители  и адекватността на учебните дисциплини за съвременните социални условия – това ще попитаме научния секретар на Стопанския факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“, доц. Владимир Ценков. Бизнес начинанията..

публикувано на 30.05.22 в 07:15

23.05.2022 г., 10:00 – 11:00 ч., „Идеи, интереси, бизнес“ с Бойка Браткова

Сградоустройството и архитектурата като бизнес начинание – ще разговаряме с председателя на Камарата на архитектите в Благоевградска област, Александър Сандев. Що е то брокер на недвижими имоти – за възможностите и перспективите в сферата на..

публикувано на 23.05.22 в 07:00