Аларма Югозапад

„Аларма Югозапад“ (23:00 – 24:00 ч., понеделник)

Предаването търси връзките между различните изкуства, региони, култури, времена. Специален акцент в „Аларма Югозапад“ са различни фестивали, културни инициативи, артисти и явления от целия южнобалкански регион – Северна Македония, Сърбия, Албания, Косово, Гърция, България.

Водещ: Цветан Цветанов