Познати и непознати

Цвета Николовапонеделник, от 15.10 до 16.30 часа

Под мотото „Единство в разнообразието” предаването представя културните взаимодействия между етносите, малцинствените групи и други общности, независимо от принципа им на обособяване. В центъра на внимание са хората с увреждания, хората в неравностойно положение, хората с различна сексуална ориентация, хора с нестандартни способности, възрастните хора, както и децата. Целта на предаването е промяна на обществените нагласи към хората от различни малцинствени групи и общности; преодоляване на предразсъдъците и стереотипите в общуването с различието. В представените лични истории се търсят общите проблеми и пътищата за преодоляването им; обсъждаме отношенията мнозинството - малцинство, взаимодействията между различните субкултури. Във фокуса на внимание са и взаимоотношенията деца - родители - учители - общество, агресията на улицата, в дома и в училище; проблемите при осиновяванията и приемната грижа.
В рамките на предаването от 2010 година насам програма „Христо Ботев“ организира поетичен конкурс за хора с увредено зрение „Зрящи сърца“.

Екип на предаването: Цвета Николова, Елина Величкова

Публикации

Явор Йорданов, стипендиант на фондация

Еврика! Успешни българи: Явор Йорданов

Той е студент първи курс във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Специалността, която е избрал да учи, е квантова и космическа теоретична физика. Заради многобройните медали и награди от международни олимпиади по физика и астрономия Явор..

публикувано на 05.12.22 в 17:05
Огнян Петков

Еврика! Успешни българи: Огнян Петков

"В основите на физиката лежат задаването на въпроси и търсенето на отговори на база експерименти и неща, които са обозрими. Това е наука, която въпреки популярното мнение, че не е достъпна за всеки, е вградена в нас именно поради несъзнателния стремеж към..

публикувано на 28.11.22 в 17:10
отец Стоян Чиликов

Отец доц. Стоян Чиликов за Деня на християнското семейство

В Деня на християнското семейство за Гнездото, в което сме се родили и раждаме с всяко Събуждане и за неговото земночовешко проявление – семейството, разговор в „Познати и непознати“.  Каква е ролята на християнското семейство в отглеждането и..

публикувано на 21.11.22 в 15:14

Еврика! Успешни българи: Александра Заимова

Александра Заимова е студентка четвърти курс българска филология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Интересът ѝ към хуманитарните науки се заражда още в кърджалийското училище "Петко Р. Славейков", наричано още "училище за шампиони".  И тя с..

публикувано на 14.11.22 в 17:05
Славка Чолакова и Марин Димитров

Бедствията като изпитание на чувствата или село Калояновец днес

Отиде си и октомври от тази година. Вече гледаме към края ѝ , макар да остават още два месеца. И като че ли забравихме бедствието, сполетяло трите села около Карлово. Животът в Каравелово, Богдан и Слатина   бавно и постепенно се нормализира, но на..

публикувано на 02.11.22 в 08:50

Еврика! Успешни българи: Здравко Иванов

Той е студент в Медицинския университет Пловдив. Можел е да избере да следва физика или информатика, или каквото и да е друго, но е избрал медицината. Просто защото още от малък е свикнал с професията на лекаря и съвсем естествено е последвал примера на..

публикувано на 24.10.22 в 17:05

Арттерапия за хора с увреждания

"Арттерапия за хора с увреждания" е поредната инициатива на Сдружение на творците с увреждания в България (СТУБ), целяща да подпомогне тяхната социална интеграция. Тя е подкрепена от Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и..

публикувано на 23.10.22 в 11:55

Осиновяването: мярка за закрила

Под знака на извънредните парламентарни избори живяхме последния месец. Дори войната, водена съвсем близо до нас, мина сякаш на заден план. И съвсем за кратко вниманието на обществото ни беше привлечено от поредното насилие срещу дете в Пловдив...

публикувано на 13.10.22 в 10:27

Памет за арменските бежанци

Краят на 19-и и началото на 20-и  век е време пълно с войни, социални катаклизми, насилие и няколко бежански вълни. Освен българите от Беломорска Тракия, своите домове са принудени да напуснат и арменските бежанци, спасявайки се от кланета и репресиите в..

публикувано на 12.10.22 в 11:53

Еврика! Успешни българи: Стефан Стефанов

Стефан Стефанов е магистър в катедра "Астрономия" на Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Стефан Стефанов става случайно астроном, но по-късно интересите му в областта на физиката се разширяват много и днес не би искал да работи нищо друго...

публикувано на 10.10.22 в 18:05