За думите

вторник, от 15.10 до 16.30 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

"Реторика" по бързата процедура

Доста векове и вода са изтекли, откакто бащите на реториката са положили основите на изкуството чрез слово да бъдат изложени и защитени идеи и позиции, публиката да бъде убедена в правотата на нечие мнение, а чуждото да бъде оборено с аргументи и т.н...

публикувано на 18.03.23 в 10:55

Добрата/лошата майка в средновековни правни текстове

Многобройните книги, статии, сайтове и социални форуми, посветени на съвременното родителство и най-вече на майчинството, освен че могат да докарат пристъпи на чувство за вина у простосмъртните, свидетелстват за особеното обществено внимание към ролята..

публикувано на 15.03.23 в 08:15

За да останат и да бъдат полезни, учителите се нуждаят от подкрепа

"Учители вече има. Какво следва?" беше надсловът на дискусия, организирана от фондация "Заедно в час" с участието на училищни директори и учители, образователни експерти, университетски преподаватели, синдикалисти и други действащи лица от широкия кръг..

публикувано на 08.03.23 в 16:09

Колосът Найден Геров и неговият Речник на българския език

"На языкъ, който има книжнина, може да ся стъкми речникъ по книгы-те, които има на него. На язык, който няма книжнина, за да ся изработи речникъ, трябва да ся съберат речи-ты му изъ уста-та на народа, който го говори." Така в предисловието на своя..

публикувано на 03.03.23 в 10:56

Вечните изоставащи ли са учителите в надпреварата с технологиите

Въпросът важи както за учителите по различни предмети, така и за преподавателите по "Информационни технологии". Преобладаващото впечатление е, че учителите, особено от по-възрастните поколения, се справят с технологиите по-зле от учениците и от..

публикувано на 28.02.23 в 10:10
Нели Колева (вляво) и Венета Гаврилова

Парите за образование – не "усвояване" срещу дейност, а инвестиране срещу резултат

Макар че финансирането на средното образование и заплащането на учителския труд не са на мечтаното равнище, е факт, че в последните години в сферата постъпват значителни суми по европейски програми и от държавния бюджет. Дали обаче похарчените милиони..

публикувано на 24.02.23 в 10:40

Майчин, роден, семеен, по произход… български език

В календара на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, съкратено ЮНЕСКО, 21 февруари е Международен ден на майчиния език. Празникът е посветен на опазването на езиковото и културното многообразие по света, отбелязва се от..

публикувано на 23.02.23 в 09:37
Светлина Николова

Излезе сборникът в чест на професор Светлина Николова

Освен традиционния Трифон Зарезан и привнесения св. Валентин, на 14 февруари се пичита и Успението на св. Кирил, създателя на първата славянска азбука и, заедно с брат си св. Методий, основоположник на славянската писмена култура, в чиято основа е езикът..

публикувано на 20.02.23 в 12:25

Училищни литературни клубове за четящи и мислещи млади хора

По някаква странна и изкривена логика разговорът за литературата и родния език като учебен предмет се върти най-вече около резултатите на външни оценявания, списъците от задължителни автори и произведения, тестове с отворени и затворени въпроси, точки,..

публикувано на 17.02.23 в 15:19

Санкциите ли ще подобрят поведението на учениците?

Пореден повод да зададем въпроса е отзвукът от едно писмо на началничката на РУО-София Ваня Кастрева до столичните училища с указания за "законосъобразно прилагане на процедурата по налагане на санкции на учениците".  В публичните реакции нямаше..

публикувано на 14.02.23 в 13:35