Икономика за всеки [36]

"ИКОНОМИКА ЗА ВСЕКИ" - рубрика на Радио Благоевград на български език за европейската радиомрежа ЕВРАНЕТ, автор и водещ Людмила Прангова, продуцент Росинка Проданова. ТЕМА: "Демографският дефицит на България" УЧАСТНИЦИ: -граждани на..

публикувано на 19.07.10 в 10:51

Икономика за всеки [37]

"ИКОНОМИКА ЗА ВСЕКИ" - рубрика на Радио Благоевград на български език за европейската радиомрежа ЕВРАНЕТ. ТЕМА: "Храни и здраве - политика на ЕС и практики в България" Акценти и участници: - Политика на ЕС в защита на потребителите и..

публикувано на 19.07.10 в 10:25

Икономика за всеки [38]

"ИКОНОМИКА ЗА ВСЕКИ" - рубрика на Радио Благоевград на български език за европейската радиомрежа ЕВРАНЕТ. ТЕМА: "За земеделските земи на България - настояще и бъдеще" Акценти и уччастници: - "Какво ни пречи да обработване земята..

публикувано на 19.07.10 в 10:23

Икономика за всеки [39]

"ИКОНОМИКА ЗА ВСЕКИ" - рубрика на Радио Благоевград на български език за европейската радиомрежа ЕВРАНЕТ. ТЕМА: "Неправителствените организации и властта – възможности за влияние и диалог" - Анализ на неправителствения сектор в..

публикувано на 19.07.10 в 10:18

Икономика за всеки [40]

"ИКОНОМИКА ЗА ВСЕКИ" - рубрика на Радио Благоевград на български език за европейската радиомрежа ЕВРАНЕТ. ТЕМА: "Европа след Лисабонския договор и в усилие да изработи Стратегия 2020" Участници: - Лисабонският договор променя работата..

публикувано на 19.07.10 в 10:16

Икономика за всеки [41]

"ИКОНОМИКА ЗА ВСЕКИ" - рубрика на Радио Благоевград на български език за европейската радиомрежа ЕВРАНЕТ. ТЕМА: "Новият регламент за структурните фондове преди гласуването му в ЕП и мерките по ОП "Регионално развитие" в помощ на..

публикувано на 19.07.10 в 10:13

Икономика за всеки [42]

"ИКОНОМИКА ЗА ВСЕКИ" - рубрика на Радио Благоевград на български език за европейската радиомрежа ЕВРАНЕТ. ТЕМА: "Бъдещия цифров дневен ред на Европа" УЧАСТНИЦИ:    -Росинка Проданова - Стратегия  Европа 2020     -разговор с Ивайло..

публикувано на 19.07.10 в 10:00

Икономика за всеки [43]

"ИКОНОМИКА ЗА ВСЕКИ" - рубрика на Радио Благоевград на български език за европейската радиомрежа ЕВРАНЕТ. ТЕМА: "Онлайн дискусията за бъдещето на Общата селскостопанска политика и участието на европейските граждани в нея – специфични..

публикувано на 19.07.10 в 09:23

Икономика за всеки [44]

"ИКОНОМИКА ЗА ВСЕКИ" - рубрика на Радио Благоевград на български език за европейската радиомрежа ЕВРАНЕТ. Продуцент и водещ - Росинка Проданова. ТЕМА: "Европа - 60 години след декларацията на Р.Шуман" Акценти: - Какво се случи преди 60..

публикувано на 19.07.10 в 09:17

Икономика за всеки [45]

"ИКОНОМИКА ЗА ВСЕКИ" - рубрика на Радио Благоевград на български език за европейската радиомрежа ЕВРАНЕТ. ТЕМА: "Общините - по-добри стопани на минералните води" Акценти: 1. Европейската директива за опазване и управление на подземните..

публикувано на 19.07.10 в 09:13