Песента му е празника...

Снимка

Едно предаване за традиции и обичаи,  съществуващи от незапомнени времена до днес, за думи, легенди и митове,  за песни и мелодии и за тези, които ги създават. Разказваме за светлите празници, споделени с любими хора, които посрещаме с радост и трепет край семейното огнище, и които оставят незабравими спомени у всеки. За събитията, които се случват в областта на фолклора- фестивали, конкурси, събори, чрез които се поддържа огънят на нестихващата любов към народното творчество.

В „Песента му е празникът….“  се срещаме с  творци и  майстори, които са дали своя принос  за развитието и съхранението на фолклорното изкуство. Също представяме и млади таланти, които са избрали да вървят по пътя на народната музика, и за които фолклорът е  призвание.

В предаването звучи истинската и стойностна народна  музика от извора на българския фолклор, в изпълнение на най-ярките й образци.

„Песента му е празникът…..“ се излъчва всеки петък от 20.00 до 22.00 часа и всяка неделя от 04.00 до 06.00 часа.

Водещ: Момчил Бочев