author: Младен Влашки

Преге - предаване за света на книгите, 21 - 27 януари

В предаването за книги на Радио Пловдив на 21. 01. 2023г. бяха представени следните заглавия: <iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"..

23.01.23 10:31 |

Преге - предаване за света на книгите, 14 - 20 януари

В предаването за книги на Радио Пловдив на 1 5 . 01. 2022г. бяха представени следните заглавия: <iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"..

16.01.23 10:18 |

Преге - предаване за света на книгите, 07.01.23 - 14.01.23

В предаването за книги на Радио Пловдив на 07. 01. 2023 бяха представени следните заглавия <iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"..

09.01.23 10:27 |

Преге - предаване за света на книгите, 31.12.22 - 06.01.23

В предаването за книги на Радио Пловдив на 31. 12. 202 2 бяха представени следните заглавия: <iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"..

31.12.22 14:09 |

Преге - предаване за света на книгите, 24 - 30 декември

В предаването за книги на Радио Пловдив на 24. 12. 2021 бяха представени следните заглавия <iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"..

26.12.22 16:06 |

Преге - предаване за света на книгите, 17 - 23 декември

В предаването за книги на Радио Пловдив на 17. 12. 2022г. бяха представени следните заглавия: <iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"..

19.12.22 09:59 |

Преге - предаване за света на книгите, 10 - 16 декември

В предаването за книги на Радио Пловдив на 1 0.12. 2022г. бяха представени следните заглавия: <iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"..

12.12.22 16:52 |

Преге - предаване за света на книгите, 03 - 09 декември

В предаването за книги на Радио Пловдив на 03.12. 2022г. бяха представени следните заглавия: <iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"..

05.12.22 14:21 |

Преге - предаване за света на книгите, 28.11. - 02.12.

В предаването за книги на Радио Пловдив на 2 6. 11. 2022г. бяха представени следните заглавия: <iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"..

28.11.22 10:15 |

Преге - предаване за света на книгите, 19 - 25 ноември

В предаването за книги на Радио Пловдив на 19.11. 2022г. бяха представени следните заглавия: <iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"..

21.11.22 10:35 |