Ползите от обучението на общинските и държавни еколози за лечебните растения и нормативната уредба

От над 4100 вида висши растения една пета, или 770, са лечебни. В Пловдив и региона активно се ползват 92 вида. Нормативната уредба, регламентираща събирането и търговията с лечебни растения, както и видовете, които виреят у нас, бяха представени на..

публикувано на 20.06.14 в 16:51

Бизнесът с билки - рискове и възможности

България е най- големият износител на лечебни растения в Европа и на едно от първите в света, но преработката на ресурсите й става главно в страни потребителки като Германия, Испания, Франция и Италия. Цената на непреработената суровина е..

публикувано на 13.06.14 в 11:48

Ключовата роля на билкосъбирачите за ползването на ресурсите от лечебни растения

Събирането и обработката на билките са специализирана и квалифицирана дейност, който изисква познания, кои са растенията, къде и кога да се събират, как да се сушат и съхраняват, за да са най-полезни. Опитният билкосъбирач се гради с години практика...

публикувано на 11.06.14 в 14:30

ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ ПОД СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ

 Как да се опазят едни от най- ценните ресурси, с които ни е дарила природата – лечебните растения,  така че да се използват днес, но да ги има и след нас. Да берем билки  като туристи, но и да се стимулира култивирано отглеждане,   защото  от една..

публикувано на 10.06.14 в 15:27

Билките – интервю за условията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове, за да развиват дейността си

Хората събират и използват лечебните растения от хилядолетия. В миналото лечителите са били тези, които са знаели кои са полезните за човека билки, кога се берат и как се сушат и приготвят. В днешно време това се прави в билкозаготвителните пунктове...

публикувано на 26.05.14 в 11:56

Блатното кокиче – вид с много ограничени находища, под строга защита на закона, който прослави България по света с произвежданото от него лекарство „Нивалин”.

Блатното кокиче е  красиво и лековито растение, което прослави България по света. Благодарение на неговите лечебни свойства  е помогнато на хиляди пациенти, не само у нас, но и в чужбина. Блатното кокиче има изключително стопанско значение. Заради..

публикувано на 29.04.14 в 15:32

Възможностите на българските фармацевти за консултации в аптеките за лечебните свойства на билките в лекарствените рецепти и продукти, както и развитие на фармакогнозията- фармацевтичната наука в раздела с билки

Използването на билките в съвременната медицина и фармацевтична индустрия, има запалени последователи и още повече хора, които имат нужда от информация по въпроса. Българските фармацевти, които имат професионална компетентност, могат да бъдат много..

публикувано на 01.04.14 в 10:16

Билките в Национален парк "Централен Балкан"- богатство от природата, поминък и ангажимент за опазването им

Уникалната природа на парк "Централен Балкан" - територия, защитена от закона като национално богатство, но и ресурс със стопанско значение. За билките на територията на парка, за ползването има така, че да осигуряват поминък на много хора, но и за..

публикувано на 25.03.14 в 18:48

Билките – интервю за актуално поручване на Life+, както и за целите на кампанията, свързана с уникалния ресурс на лечебните растения и неговата добавена стойност

Анкетата "Познавате ли лечебните растения в България?” може да се попълни на сайта на Радио Пловдив. Това проучване се осъществява в рамките на проект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България“. България е на едно от първите места..

публикувано на 04.03.14 в 14:27

Билките – репортаж за годишния цикъл на развитие на лечебните растения и календар на ползването им

Развитието на лечебните растения следва естествения цикъл в природата. Билките обаче не съдържат еднакво и достатъчно количество лечебни вещества през всяко време на годината. За годишния цикъл на развитие на лечебните растения и календара на..

публикувано на 25.02.14 в 11:54