Култивиране на Мента

Тя има освежаващ аромат и вкус, а чаят от нея може да излекува здравословния проблем на една пета от хората на земята. Тя има широко приложение в медицината, парфюмерията и хранително – вкусовата промишленост. Говорим за ментата. Тя е сред най-..

публикувано на 18.05.15 в 11:42

Култивиране на Бял риган

България се слави с изключителното богатство на лечебни растения. Качествените български билки са търсени навсякъде по света, конкурираме големи износители като Индия и Китай.  Природата ни е дар, но...не е неизчерпаем източник. Поради голямото..

публикувано на 12.05.15 в 13:32

Семейно предприемачество с лечебни растения

България има богати ресурси от лечебни растения, но те не се употребяват пълноценно. Обикновено се изнасят като суровини, а се връщат вложени в готови продукти, но на чужди компании. Преработените от чужди индустрии препарати и храни идват у нас..

публикувано на 15.04.15 в 13:23

Гърличето - изчезващ дар от високите планини - полезни качества и култивиране

Над 80% от населението в света използва лечебни растения. Природният ресурс обаче не е неизчерпаем. За да се съхрани е необходимо да се предприемат мерки за опазването му.  Чрез култивиране се получават около 50 % от добиваните у нас билки...

публикувано на 02.04.15 в 18:34

Култивирането на Беладона запазва вида в природата и носи приход на стопаните

Богатството на лечебни растения, отнесено към сравнително малката територия на страната ни е впечатляващо. Даровете от природата обаче не са безкрайни, ако не ги щадим. Заради прекалената им и понякога безотговорна употреба днес десетки видове лечебни..

публикувано на 24.03.15 в 15:13

Култивиране на Маточина

Зелени листенца яйцевидни и леко   назъбени. При стриване между пръстите издават приятна лимонова миризма. Цветовете са в основата на листата, бели, жълти и в розово. Разбира се това е маточина. Сгушена между вековни дървета и гъсти храсталаци, маточината..

публикувано на 23.03.15 в 12:06

РИОСВ - Пловдив обобщи годишните отчети на билкозаготвителните пунктове в региона

В края на януари всяка година регионалните инспекции по околната среда и водите събират отчети от собствениците на изкупвателни пунктове, заготвителите и  търговците на билки. Представят се данни за количествата изкупени и преработени билки през..

публикувано на 11.03.15 в 11:50

Българските билки, вложени в българско производство - един пример за устойчив бизнес от Пловдив

Различни се начините, по които можем да говорим за лечебните растения - като в Еньовденска легенда – романтично, приказно -  като „За всяка болка- билка”, с научната строгост на термините, с които ботаниците назовават всеки стрък, лист или цвят.....

публикувано на 16.02.15 в 14:29

Култивиране на Медицинска ружа

По данни на Световната здравна организация над 80% от населението на Земята  използва лечебни растения. Голямото търсене обаче застрашава от прекалена експлоатация диворастящите находища и налага необходимостта от взимането на мерки за опазване ресурсите..

публикувано на 26.01