Life +

Снимка

България  е на едно от първите места в света по богатство от лечебни растения. Преработката им у нас може да осигури поминък за една четвърт от народа ни, ако го опазваме и ползваме разумно.

Проект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България” е първият български проект, съфинансиран по компонент „Информация и комуникация” на Програмa Life + , на Европейската комисия. Изпълняван е от Фондация „Информация и природозащита”, Българско национално радио (БНР) и ЕкоЛогични Консултации ЕООД.

Повече от 150 рубрики за билките  вече са излъчени по Радио Пловдив  и Радио Стара Загора и по Програма „Хоризонт” на БНР. Голяма част от тях са повторно излъчвани и от останалите радиостанции на БНР, като с това посланията на Проекта достигат до цялата национална общественост.

В рамките на Проекта са:

- проведени обучения за: радио-журналисти; общински еколози, служители на областните управи и служители на горски служби, които издават разрешителни за бране на билки; както и за билкозаготвители, преработватели и берачи.

-  организирани изнесени приемни за фермери

-  произведен и излъчен по Българска национална телевизия документален  филм

-  проведен Панаир на билките, в Пловдив

Снимка

Знаете ли, че българските билки са сред най-лековитите и че страната ни е на едно от първите места в света по количества годишен износ?

Чухте ли рубриките за билките по програма "Хоризонт", Радио Стара Загора и Радио Пловдив? Ако се интересувате от лечебните растения на България, моля отделете 10 минути, за да попълните анкетата и с това да помогнете на кампанията за Опазване и устойчиво ползване на лечебните растения в България!

Предварително благодарим за вашата подкрепа!

                                                                Анкета: Познавате ли българските билки?

Възможностите на българските фармацевти за консултации в аптеките за лечебните свойства на билките в лекарствените рецепти и продукти, както и развитие на фармакогнозията- фармацевтичната наука в раздела с билки

Използването на билките в съвременната медицина и фармацевтична индустрия, има запалени последователи и още повече хора, които имат нужда от информация по въпроса. Българските фармацевти, които имат професионална компетентност, могат да бъдат много..

публикувано на 01.04.14 в 10:16

Билките в Национален парк "Централен Балкан"- богатство от природата, поминък и ангажимент за опазването им

Уникалната природа на парк "Централен Балкан" - територия, защитена от закона като национално богатство, но и ресурс със стопанско значение. За билките на територията на парка, за ползването има така, че да осигуряват поминък на много хора, но и за..

публикувано на 25.03.14 в 18:48

Билките – интервю за актуално поручване на Life+, както и за целите на кампанията, свързана с уникалния ресурс на лечебните растения и неговата добавена стойност

Анкетата "Познавате ли лечебните растения в България?” може да се попълни на сайта на Радио Пловдив. Това проучване се осъществява в рамките на проект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България“. България е на едно от първите места..

публикувано на 04.03.14 в 14:27

Билките – репортаж за годишния цикъл на развитие на лечебните растения и календар на ползването им

Развитието на лечебните растения следва естествения цикъл в природата. Билките обаче не съдържат еднакво и достатъчно количество лечебни вещества през всяко време на годината. За годишния цикъл на развитие на лечебните растения и календара на..

публикувано на 25.02.14 в 11:54

Билките - Биологичното разнобразие, стопанското значение и календара за ползване на лечебните растения

България е страна с голям потенциал по отношение на добива на билки въпреки малката си територия. Това се отнася както за разнообразието от билки, така и за добиваните количества. България се нарежда на 4 – то място в света по износ на билки след Китай,..

публикувано на 05.12.13 в 10:47

Билките – репортаж за целите на проекта

България е на едно от първите места в света по богатство от лечебни растения. Как обаче да опазим билките като при това извличаме полза от тях? На този въпрос през следващите две години и половина отговорите ще търси и ще дава проектът..

публикувано на 11.11.13 в 12:16