Life +

Снимка

България  е на едно от първите места в света по богатство от лечебни растения. Преработката им у нас може да осигури поминък за една четвърт от народа ни, ако го опазваме и ползваме разумно.

Проект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България” е първият български проект, съфинансиран по компонент „Информация и комуникация” на Програмa Life + , на Европейската комисия. Изпълняван е от Фондация „Информация и природозащита”, Българско национално радио (БНР) и ЕкоЛогични Консултации ЕООД.

Повече от 150 рубрики за билките  вече са излъчени по Радио Пловдив  и Радио Стара Загора и по Програма „Хоризонт” на БНР. Голяма част от тях са повторно излъчвани и от останалите радиостанции на БНР, като с това посланията на Проекта достигат до цялата национална общественост.

В рамките на Проекта са:

- проведени обучения за: радио-журналисти; общински еколози, служители на областните управи и служители на горски служби, които издават разрешителни за бране на билки; както и за билкозаготвители, преработватели и берачи.

-  организирани изнесени приемни за фермери

-  произведен и излъчен по Българска национална телевизия документален  филм

-  проведен Панаир на билките, в Пловдив

Снимка

Знаете ли, че българските билки са сред най-лековитите и че страната ни е на едно от първите места в света по количества годишен износ?

Чухте ли рубриките за билките по програма "Хоризонт", Радио Стара Загора и Радио Пловдив? Ако се интересувате от лечебните растения на България, моля отделете 10 минути, за да попълните анкетата и с това да помогнете на кампанията за Опазване и устойчиво ползване на лечебните растения в България!

Предварително благодарим за вашата подкрепа!

                                                                Анкета: Познавате ли българските билки?

Календар на ЛР - Бял равнец

Растенията не съдържат еднакво и достатъчно количество лечебни вещества по всяко време на годината. Ето защо за най-пълноценното им използване е необходимо да се знае кога да се събират - по кое годишно време и в коя фаза от развитието им.Това има..

публикувано на 27.08.14 в 10:36

Календар на ЛР - Трибулус терестрис /Бабини зъби/

Трибулус терестрис е едногодишно растение, което е известно в традиционната българска медицина с името "Бабини зъби". В литературата са описани около 25 народни наименования набилката в различните крайща на България.  Бабините зъби са..

публикувано на 12.08.14 в 11:46

Добра практика за култивиране на Липа в разсадник "Капсидата" край Асеновград

Лекарствените растения са забележителни и ценни поради съдържащите се в тях биологичноактивни вещества,  способни да влияят върху жизнените процеси, протичащи в организма на човека и животните. Особеното географско положение на нашата страна и добрите..

публикувано на 28.07.14 в 14:18

Традициите на Еньовден и богатството на България от лечебни растения

По изконна народна традиция на днешния Еньовден (24 юни) се берат 77 билки и половина за всички болести и една без име. Според народните вярвания на този ден билките имат най-голяма лечебна и магическа сила, особено рано сутрин, преди изгрев слънце. От..

публикувано на 24.06.14 в 15:16

Ползите от обучението на общинските и държавни еколози за лечебните растения и нормативната уредба

От над 4100 вида висши растения една пета, или 770, са лечебни. В Пловдив и региона активно се ползват 92 вида. Нормативната уредба, регламентираща събирането и търговията с лечебни растения, както и видовете, които виреят у нас, бяха представени на..

публикувано на 20.06.14 в 16:51

Бизнесът с билки - рискове и възможности

България е най- големият износител на лечебни растения в Европа и на едно от първите в света, но преработката на ресурсите й става главно в страни потребителки като Германия, Испания, Франция и Италия. Цената на непреработената суровина е..

публикувано на 13.06.14 в 11:48

Ключовата роля на билкосъбирачите за ползването на ресурсите от лечебни растения

Събирането и обработката на билките са специализирана и квалифицирана дейност, който изисква познания, кои са растенията, къде и кога да се събират, как да се сушат и съхраняват, за да са най-полезни. Опитният билкосъбирач се гради с години практика...

публикувано на 11.06.14 в 14:30

ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ ПОД СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ

 Как да се опазят едни от най- ценните ресурси, с които ни е дарила природата – лечебните растения,  така че да се използват днес, но да ги има и след нас. Да берем билки  като туристи, но и да се стимулира култивирано отглеждане,   защото  от една..

публикувано на 10.06.14 в 15:27

Билките – интервю за условията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове, за да развиват дейността си

Хората събират и използват лечебните растения от хилядолетия. В миналото лечителите са били тези, които са знаели кои са полезните за човека билки, кога се берат и как се сушат и приготвят. В днешно време това се прави в билкозаготвителните пунктове...

публикувано на 26.05.14 в 11:56

Блатното кокиче – вид с много ограничени находища, под строга защита на закона, който прослави България по света с произвежданото от него лекарство „Нивалин”.

Блатното кокиче е  красиво и лековито растение, което прослави България по света. Благодарение на неговите лечебни свойства  е помогнато на хиляди пациенти, не само у нас, но и в чужбина. Блатното кокиче има изключително стопанско значение. Заради..

публикувано на 29.04.14 в 15:32