Life +

Снимка

България  е на едно от първите места в света по богатство от лечебни растения. Преработката им у нас може да осигури поминък за една четвърт от народа ни, ако го опазваме и ползваме разумно.

Проект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България” е първият български проект, съфинансиран по компонент „Информация и комуникация” на Програмa Life + , на Европейската комисия. Изпълняван е от Фондация „Информация и природозащита”, Българско национално радио (БНР) и ЕкоЛогични Консултации ЕООД.

Повече от 150 рубрики за билките  вече са излъчени по Радио Пловдив  и Радио Стара Загора и по Програма „Хоризонт” на БНР. Голяма част от тях са повторно излъчвани и от останалите радиостанции на БНР, като с това посланията на Проекта достигат до цялата национална общественост.

В рамките на Проекта са:

- проведени обучения за: радио-журналисти; общински еколози, служители на областните управи и служители на горски служби, които издават разрешителни за бране на билки; както и за билкозаготвители, преработватели и берачи.

-  организирани изнесени приемни за фермери

-  произведен и излъчен по Българска национална телевизия документален  филм

-  проведен Панаир на билките, в Пловдив

Снимка

Знаете ли, че българските билки са сред най-лековитите и че страната ни е на едно от първите места в света по количества годишен износ?

Чухте ли рубриките за билките по програма "Хоризонт", Радио Стара Загора и Радио Пловдив? Ако се интересувате от лечебните растения на България, моля отделете 10 минути, за да попълните анкетата и с това да помогнете на кампанията за Опазване и устойчиво ползване на лечебните растения в България!

Предварително благодарим за вашата подкрепа!

                                                                Анкета: Познавате ли българските билки?

РИОСВ - Пловдив обобщи годишните отчети на билкозаготвителните пунктове в региона

В края на януари всяка година регионалните инспекции по околната среда и водите събират отчети от собствениците на изкупвателни пунктове, заготвителите и  търговците на билки. Представят се данни за количествата изкупени и преработени билки през..

публикувано на 11.03.15 в 11:50

Българските билки, вложени в българско производство - един пример за устойчив бизнес от Пловдив

Различни се начините, по които можем да говорим за лечебните растения - като в Еньовденска легенда – романтично, приказно -  като „За всяка болка- билка”, с научната строгост на термините, с които ботаниците назовават всеки стрък, лист или цвят.....

публикувано на 16.02.15 в 14:29

Култивиране на Медицинска ружа

По данни на Световната здравна организация над 80% от населението на Земята  използва лечебни растения. Голямото търсене обаче застрашава от прекалена експлоатация диворастящите находища и налага необходимостта от взимането на мерки за опазване ресурсите..

публикувано на 26.01.15 в 14:09

Календар на ЛР - Гръмотрън

Противно на категоричното си име, гръмотрънът привлича с нежните си  и безобидни розововиолетови цветове. Когато посегнеш да го откъснеш обаче изненадващо попадаш на бодлите, в които са видоизменени страничните клонки...и убождането ти идва като гръм..

публикувано на 24.10.14 в 13:09

Практика и перспективи пред бизнеса за преработка на лечебни растения

Богатата българска природа, традициите на събиране и на култивиране на   лечебни растения, съвременните методи на преработка - всичко това, съчетано с добър бизнес нюх - може да донесе реални печалби на предприемачите и   да създаде заетост и..

публикувано на 17.10.14 в 11:02

Календар на ЛР - Бяла бреза

Eдинственото дърво в природата, чиято кора е бяла, e брезата.  Белият цвят се дължи на вещество, която по латинското име Betula се нарича бетулин. Брезата  живее до 150 години, непретенциозна е, студоустойчива и сухоустойчива,  пионерен..

публикувано на 16.10.14 в 11:07

Технологиите за култивиране на ЛР, разработвани от Института по розата в Казанлък

През последните години интересът към природосъобразния начин на живот се връща и в конвенционалната и алтернативната медицина все повече навлизат продукти на растителна основа.  Според Световната здравна организация, над 40 процента от лекарствените..

публикувано на 17.09.14 в 14:35

Научните изследвания за ЛР на сем. Крачанови и приложението им в практиката

Българските ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ са ценен национален ресурс, който трябва да се пази и ползва устойчиво, за да лекува и дава поминък на поколения напред. Това е и една от целите на проекта  "Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България”,..

публикувано на 10.09.14 в 16:05

Култивиране на шипка сорт "Пловдив 1"

Необходимостта от влагане на суровини от лечебни растения в лекарствени препарати, както и в хранително-вкусовата, козметичната и парфюмерийната индустрия расте непрестанно. Количествата от диворастящилечебни растения обаче не е достатъчна и не..

публикувано на 09.09.14 в 11:13

Добра практика на култивиране на мента, маточина и резене

Почти половината от лекарствените препарати, които ползваме, са от растителен произход. Естествените находища обаче не са неизчерпаеми. Най-добрият подход за опазването им е култивирането. Така се запазват редки и застрашени видове като мурсалският..

публикувано на 28.08.14 в 17:49